Climbing training studio

 
Štúdio je vybudované z bývalej výmenníkovej stanice tepla, ktoré poskytuje množstvo modelových situácií pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Je navrhnuté v príjemnom industriálnom štýle. Štúdio disponuje kompletným vybavením OOPP pre istenie a pohyb osôb pri práci vo výškach, ktoré frekventantom zdarma zapožičiavame.

Nakoľko prevádzka na pracoviskách a klimatické podmienky nie vždy umožňujú efektívne a bezpečné školenie osôb, naskytuje sa možnosť využiť „štúdio“ ako ideálnu a predovšetkým bezpečnejšiu a efektívnejšiu voľbu. Štúdio je premyslené školiace stredisko, ktoré ponúka rôznorodé simulácie aktivít vo výškach pod dohľadom zakúsených inštruktorov a bez ohľadu na zlé počasie.

Poskytujeme školenia pre: Ďalšie odborné semináre sú určené pre bezpečnostných technikov a koordinátorov stavieb.

Na týchto seminároch Vám poskytneme odborné informácie týkajúce sa bezpečnostných postrojov, ako a kde ich použiť, ako ich správne obliecť a nastaviť, navrhneme vhodné istenie pre konkrétne práce vo výškach...

Absolventi seminára môžu takto získané vedomosti zúročiť pri svojich školeniach zamestnancov a odovzdať im svoje odborné vedomosti.

Bezpečnostný technici, ktorí školia práce vo výškach sú povinný v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. podľa odseku 1 písm. a) až c) urobiť aj výber a používanie vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu a praktickú prípravu zamestnanca na jeho správne používanie – my Vás to naučíme.

Otváracie hodiny:

pondelok až piatok: 8.00h - 16.00h
sobota, nedeľa: zatvorené