• Školenia

  Zabezpečujeme pre Vás školenia BOZP pre práce vo výškach. Sme oprávnení MPSVR SR na výchovu a vzdelávanie v oblasti BP, pre pracovníkov vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Stredisko disponuje skúsenými inštruktormi a lektormi, ktorí absolvovali niekoľko himalájskych expedícií a tieto poznatky zúročujú a odovzdávajú absolventom kurzov.

 • Školiace štúdio

  Štúdio je vybudované z bývalej výmenníkovej stanice tepla, ktoré poskytuje množstvo modelových situácií pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Je navrhnuté v príjemnom industriálnom štýle. Štúdio disponuje kompletným vybavením OOPP pre istenie a pohyb osôb pri práci vo výškach, ktoré frekventantom zdarma zapožičiavame.

 • Obchod

  Na tejto stránke ČOSKORO nájdete materiál potrebný pri výkone prác vo výškach, ako napr: celotelové bezpečnostné postroje, horolezecké laná - dynamické, statické, speleologické, záchranárske, výstupové a zostupové pomôcky, brzdy, horolezecké karabíny, skoby, postupové istenia, slučky, prilby, čelové lampy a iné. Katalóg je vo výstavbe.

 • Práce vo výškach

  Pokračovaním športových aktivít v oblasti horolezectva vznikli práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky. Všade tam, kde zlyhajú klasické metódy prístupu na miesto ako je napríklad lešenie, vysokozdvižné plošiny, žeriavy... tam nastúpia naši kvalifikovaní pracovníci.